sponsors 2014

Met hun steun, gulle giften, belangeloze inzet, fantastische prijzen voor de verloting, ter beschikking stellen van ruimte en apparatuur en promotie dragen onze sponsoren bij aan het realiseren van ons Vrouwenscala Hoogeveen 2014.  Een speciale dank aan de leden van Zonta rond de Reest voor hun tips en adviezen. Mede namens de gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank: heel veel dank!