Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy ingegaan : de Algemene Verordening Gegevens (AVG). Hieronder staat beschreven hoe Soroptimistclub de Reestlanden hiermee omgaat.

Bij aanmelding is het de bezoeker duidelijk welke gegevens worden verzameld  (de bezoeker beantwoordt een aantal vragen) en met welk doel (deelname). Deze gegevens mogen niet voor en ander doel gebruikt worden, tenzij het een andere activiteit van Soroptimistclub de Reestlanden betreft. Indien van toepassing ontvangt de bezoeker per mail de informatie die nodig is voor deelname.

Deze instructies zijn onderdeel van een activiteit van Soroptimistclub de Reestlanden en dus voor hetzelfde doel als waar de gegevens voor zijn achtergelaten. Voor vragen over onze werkwijze m.b.t de AVG kan men contact opnemen met het secretariaat van de club : reestlanden@soroptimist.nl

 

  1. Aanmeldgegevens met informatie over de ingeschreven persoon zal niet gedeeld worden met andere partijen.
  2. Informatievoorziening gebeurt telefonisch, per mail en/of via de website.
  3. De gegevens van de aanmeldingen bewaren wij ten behoeve van overige, door onze club georganiseerde evenementen.
  4. Genomen foto’s en of film tijdens het evenement kunnen gebruikt worden ter promotie van onze activiteiten en gebruikt worden voor journalistieke doeleinden, op social media en/of website.
  5. Deelnemende personen aan een activiteit van Soroptimistclub De Reestlanden hebben kennis kunnen nemen van , en geven toestemming voor het gebruik van de door henzelf verstrekte gegevens bij aanmelding, zoals in dit document beschreven.
  6. Dit document staat op een duidelijke plaats op de aanmeldpagina van de website ‘ Vrouwenscala’ georganiseerd door Soroptimistclub De Reestlanden.
  7. De gebruikte website staat onder beheer van Soroptimistclub De Reestlanden.
  8. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met de partij waar onze website “Vrouwenscala” is gehost.