Doel

Syrië Back to School

Syrië Back to School

‘Een verloren generatie? Dat laten we niet gebeuren!’

Miljoenen Syrische kinderen lijden al drie jaar onder het geweld in hun land. Deze generatie mag geen verloren generatie zijn. Doe mee met het Vrouwenscala en zorg ervoor dat Syrische kinderen in Turkije naar school kunnen gaan. Nederlandse Soroptimistclubs en UNICEF Nederland slaan de handen ineen. Soroptimisten in Nederland werken er aan mee dat de Syrische vluchtelingkinderen weer ‘gewoon’ onderwijs krijgen. Dat doen we door ons in te zetten voor o.a. de aanschaf van zgn. prefab scholen, en daarmee kansen te scheppen voor de toekomst.

Syrië is een land in chaos en het ziet ernaar uit dat daar voorlopig geen einde aan komt. Integendeel: steeds meer mensen raken ontheemd, inclusief kinderen. De kampen in binnen- en buitenland kunnen de miljoenen vluchtelingen niet aan. Zij moeten zelf onderdak zoeken. Dit geldt ook voor Turkije dat de grootste stroom buitenlandse vluchtelingen telt. Van de rond twee miljoen Syriërs die hier opgevangen worden, woont 85% buiten de kampen. De helft is kind. In de kampen is er voor de meeste kinderen onderwijs, daarbuiten zijn de mogelijkheden hiervoor beperkt of afwezig. Een kind in een oorlogssituatie heeft recht op extra bescherming en zorg. En een kind heeft recht op onderwijs. Dit stelt het Verdrag voor de Rechten van het kind, door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 aangenomen en door 193 landen aanvaard. Wij, Soroptimisten zetten zich er voor in dat ook deze kinderen weer ‘gewoon’ onderwijs krijgen. Door financiering van geschikte ruimtes (o.a. zgn. prefab scholen), verstrekking van leermiddelen en het faciliteren van opleidingen van en voor leerkrachten. De aanschaf van één prefab school biedt ruimte voor onderwijs aan 2.100 kinderen. Per dag. Ons doel is om in drie jaar minstens één school met leermiddelen te bekostigen, plus hulp bij de opleiding van leerkrachten en vervoer naar school. Een neveneffect is dat we ook voor werkgelegenheid zorgen: bijscholing van Syrische leerkrachten, hulp van ouders op school…

Daarom gaat de opbrengst van het Vrouwenscala volledig naar het project ‘Syrië Back to School’.

Syrië Back to School

Kijk voor meer informatie over het project ‘Syrië Back to School ‘ ook op: www.syrieback2school.weebly.com en op www.soroptimist.nl